Prislista Västbergaträffen 2018


Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 200 kr per kalenderår, men om du blir medlem nu gäller avgiften får resten av 2018 och hela 2019.

 

Ny medlem blir du enklast genom att fylla i medlemsansökan samt girera 200 kr till föreningens plusgirokonto 8 84 43-7.

 

Nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

 

Sedan 2018-02-01 är 2017 års medlemskort ogiltigt och full entréavgift måste betalas om inte medlemsavgift för 2018 erlagts. Betala snabbast och enklast genom att girera 200 kr till VBT:s plusgirokonto 8 84 43-7.


Dansentré

Medlem: 120 kr
OBS! Endast kontanter, inga kort
Gäst: 170 kr

 


Medlemskapet berättigar till deltagande i föreningens alla aktiviteter såsom :

 

Ett par gånger per år får medlemmarna sig tillsänt vårt egna medlemsblad "VBT-Nytt" med aktuell medlemsinfo, säsongens dansprogram och inbjudningar till speciella evenemang m.m.