Prislista Västbergaträffen 2019


Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 200 kr per kalenderår.

 

Ny medlem blir du enklast genom att fylla i medlemsansökan samt girera 200 kr till föreningens plusgirokonto 8 84 43-7.

 

Nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

 

Sedan 2019-02-01 är 2018 års medlemskort ogiltigt och full entréavgift måste betalas om inte medlemsavgift för 2019 erlagts. Betala snabbast och enklast genom att girera 200 kr till VBT:s plusgirokonto 8 84 43-7.


Dansentré

Medlem: 120 kr
OBS! Endast kontanter, inga kort
Gäst: 170 kr

 


Medlemskapet berättigar till deltagande i föreningens alla aktiviteter såsom :

 

Ett par gånger per år får medlemmarna sig tillsänt vårt egna medlemsblad "VBT-Nytt" med aktuell medlemsinfo, säsongens dansprogram och inbjudningar till speciella evenemang m.m.