Prislista Västbergaträffen 2017


Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 150 kr per kalenderår, men om du blir medlem nu behöver du endast betala 100 kr för resten av 2017.

 

Ny medlem blir du enklast genom att fylla i medlemsansökan samt girera 100 kr till föreningens plusgirokonto 8 84 43-7.

 

Nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

 

Sedan 2017-02-01 är 2016 års medlemskort ogiltigt och full entréavgift måste betalas om inte medlemsavgift för 2017 erlagts. Betala snabbast och enklast genom att girera 100 kr till VBT:s plusgirokonto 8 84 43-7.


Dansentré

Medlem: 120 kr
OBS! Endast kontanter, inga kort
Gäst: 150 kr

 


Medlemskapet berättigar till deltagande i föreningens alla aktiviteter såsom :

 

Medlemmar deltager också i ett bonusprogram som premierar trogna dansbesökare på så sätt att man efter 8 betalda och stämplade dansentréer går in gratis den 9:e gången. OBS att dessa stämplar inte kan föras över till nästkommande år.

Ett par gånger per år får medlemmarna sig tillsänt vårt egna medlemsblad "VBT-Nytt" med aktuell medlemsinfo, säsongens dansprogram och inbjudningar till speciella evenemang m.m.