På denna sida kan ni lämna åsikter och era synpunkter till oss i styrelsen

Det kan vara förslag på vad ni tycker att vi bör ändra / förbättra o.s.v.

Skicka ett mail till vastbergatraffen@gmail.com och framför era åsikter
Alla mail som kommer in hanteras konfidentiellt.

O.B.S.
Mail länken ovan fungerar inte om ni har mail via webläsaren (hotmail etc.)